Vores byggevejledning giver dig som har fået leveret et af vores termotage, en let og udførlig fremgangsmåde til hvordan taget skal monteres.
Om du benytter dig af lægte-metoden eller spær-metoden, så er begge dele dækket i nedenstående vejledning.

Ønsker du at downloade vejledningen, ved at trykke på efterfølgende knap.

Lito byg byggevejledning for termotag

1. Før du går igang

Inden du starter på at lægge dit nye termotag og begive dig igennem denne byggevejledning, bør du gennemgå alle materialer (se listen over medfølgende artikler) for transportskader og eventuelle fejl eller mangler.

Hvis der skulle være opstået skader, eller hvis der er fejl eller mangler i leverancen, kontakt da Lito Byg med det samme på tlf. 57 61 30 00, så vi kan få løst problemet for dig hurtigst muligt.

2. Retningslinjer

Følgende retningslinjer skal overholdes, inden du lægger dit nye termotag:

–     Minimumsfaldet på taget skal være min. 3% (3cm. pr.meter)
–     Der skal være min. 20 mm luft fra bagkant af pladerne ind mod huset
–     Det skal så vidt muligt sikres, at der kun vender lyse overflader mod pladerne (spær,osv.)
–     Til spær og remme bør anvendes formstabilt træ (konstruktions- eller gerne limtræ)
–     Ved montage i kølige perioder bør særligt bitumentape og butylbånd lunes inden montage
–     Undgå så vidt muligt at træde direkte på pladerne af hensyn til overfladebehandlingen–læg evt. en træplade eller en stige ud til at gå på. Det anbefales at vente med at fjerne beskyttelsesfolien helt til taget er lagt.

3. Artikeloversigt

Særligt for spærløsning (gummibånd og aluminiums top):

Aluminiums topprofil

Gummibund

Særligt for lægteløsningen (aluminiums- bund og top)

Aluminiums topprofil

Aluminiums bundprofil

Øvrigt standard tilbehør

Afstandsliste

Gummiliste

Vandnæseprofil

Stopbeslag

Bitumentape

Sellotape

Ekspansionsbånd

Silikone

Selvborende skrue

Fransk skrue til profilsystem

Ekstra tilbehør

EPDM-Inddækning

Butylbånd

Kipprofil-system

4. Montagevejledning for spærløsning

Gummibunden lægges ud på spærene, således at den hænger ca. 5-10 cm. ud over spærenderne ved tagrenden. Det anbefales at fastgøre gummibunden til spærene – evt. med en klipsemaskine – således at gummibunden holdes på plads, indtil topprofilet skrues på senere i forløbet. Ekspansionsbåndet monteres på front-og bagrem mellem gummibundene på spærene. Ikke under eller over disse.

Fjern beskyttelsestapel fra enderne af pladen, samt frigør ca. 20 cm i hver ende fra beskyttelsesfolien.
Påfør sellotapen i pladeenden mod tagrenden og bitumentapen i modsatte ende.

Montér pladerne én ad gangen med en afstand mellem bagkant af pladen til huset på ca. 20 mm og ca. 35 mm ud i tagrenden.
Topprofilet, som har samme længde som pladerne, monteres med gummilister(med læben vendende udad) og placeres over pladesamlingen med benene imellem pladerne. Der bores hul i midten af profilsystemet for hver 40-50 cm, og profilet skrues herefter til med de rustfri franske skruer. Vent med at spænde den yderste franske skrue mod tagrenden.

Siderne af taget sluttes af med afstandslisten, som skal ligge tæt med sternbrættet.
Dette for at forhindre topprofilet i at vride, når dette spændes til.
Sørg altid for at lade gummilæben i topprofilet slutte helt tæt op ad sternbrættet, så afslutningen bliver tæt.

Vandnæseprofilet skal være lig med pladebredden. Vend vandnæseprofilet rundt og udlæg en silikone-stribe ca. 5 mm inde i profilet. Vend profilet rundt igen, og klem det ind over sellotapen og pladeenden, så silikonen trykkes ud mellem pladens overside og profilet. Den yderste skrue i topprofilet spændes herefter til så topprofilet kommer til at trykke ned oven på vandnæseprofilet.

Slutteligt monteres stopbeslaget med 2 selvborende skruer oven på hvert topprofil, så pladerne forhindres i at give sig ud mod forkanten af taget. 

5. Montagevejledning for lægteløsning

Bundprofilerne  monteres med gummilister  med læberne  vendende udad  –undgå i den forbindelse at strække gummilisterne, så de senere trækker sig sammen og bliver for korte.
Herefter lægges profilerne med benene opad, så benene passer ud for hver pladesamling.

Profilerne skal starte ca. 20 mm fra bagvæg og stikke ca. 20 mm ud i tagrenden.(Sørg i øvrigt altid for ikke at have længere end 50 cm fra midt til midt lægte.)
Det anbefales at fastgøre bundprofilet med en selvskærende skrue i hhv. den første og den sidste lægte, så profilet fastholdes indtil topprofilet monteres.

Bemærk i øvrigt at topprofilet og bundprofilet ikke skal klikkes sammen, selvom det umiddelbart kan se sådan ud. Ekspansionsbåndet monteres på forreste og bagerste lægte mellem bundprofilerne som illustreret i fig.1.

Herefter kan du blot følge ovenstående vejledning for spærløsningen.

6. Montagevejledning til EPDM-inddækning

Når der anvendes inddækning (ekstra-tilbehør), monteres butylbåndet ovenpå pladerne hen over profilsystemerne. Sørg for at trykke butylbåndet godt ind omkring profilerne. Herefter trykkes EDPM- inddækningen ned over butylbåndet. Det er en god idé at lune butylbåndet inden det monteres, da det øger klæbe-effekten.

Alt efter hvad EPDM-inddækningen skal støde op imod, anbefales det at montere inddækningen med evt. en fugeskinne eller tilsvarende liste.
Støder inddækningen op imod en væg, anvendes en fugeskinne, som er beregnet til pågældende vægtype. Føres inddækningen op i taget, anbefales det at montere denne evt. omkring første lægte eller lign. med en liste, for at fastholde inddækningen optimalt. (Eventuelle fugeskinner og lister leveres ikke af Lito Byg A/S.)

7. Opbevaring, Rengøring & Gode Råd

Opbevaring af termotaget før monteringen
Termotag skal ved opbevaring inden brug ligge på et plant og tørt underlag og være tildækket, så varmeophobning, der kan medføre deformation, undgås. Risikoen for at deformation forsvinder naturligvis ved indbygning i de endelige konstruktioner.

Forarbejdning af termotaget
Savning kan foretages med en fintandet håndsav eller med en el-sav, påmonteret en fintandet klinge. Sørg dog for, at pladen ligger på et fast underlag, så kanten langs savskæret ikke ødelægges på grund af vibrationer. Hvis der opstår grater langs savskæret, kan disse evt. fjernes med en høvl. Husk altid at fjerne savsmuld fra kanalerne med en støvsuger eller med trykluft.

Efter montering
Efter monteringen af termotaget, fjernes al beskyttelsesfolie fra pladerne. Eventuelle pletter af fedt, snavs eller lign. på pladerne kan fjernes med en blød klud, fugtet med sæbevand. Efter denne rensning skylles efter med rent vand.

Almindelig rengøring
Til almindelig rengøring af termotaget benyttes lunkent sæbevand eller stærkt fortyndede opløsninger af milde rengøringsmidler. Både indvendigt og udvendigt bør benyttes en blød svamp eller klud. Rengøringen skal afsluttes med skylning med rent vand. Bemærk: Brug aldrig slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler på pladerne, og brug ikke barberblade, knive eller lign. i forbindelse med rengøringen.

Forhold omkring fugt
I forbindelse med montering af det nye termotag, vil der ofte opstå enkelte dråber inde i pladerne, grundet luftfugtigheden inden pladerne blev lukket af og monteret. Dette er helt normalt og vil fortage sig igen efter en kort periode.
Ved montage at termotag på en nyopført udestue eller lign. vil de tilstødende bygningsdele ofte afgive en del fugt. Det anbefales derfor at opvarme rummet til stuetemperatur og udlufte hyppigt. Ligesom ved termoruder, kan der opstå kondenseret fugt på undersiden af termotaget ved høj luftfugtighed. Igen vil opvarmning og udluftning afhjælpe dette.

Afmontering af pladerne
Hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at afmontere det hele eller dele af sit termotag, bør man huske at mærke oversiden med ”OP” så pladen senere kommer til at ligge med den coatede overflade vendende opad igen.

Skulle der i forbindelse med dit nye termotag opstå spørgsmål undervejs, kontakt da vores veluddannede konsulenter, som sidder klar til at hjælpe dig!

Besøg os i vores showroom!

Et uforpligtende møde i vores showroom er vejen frem.
Tag en tur rundt i vores mange udstillede modeller, og opdag hvor elegant, og hvor individuelt det hele kan udføres.

Ring til os og aftal en tid på

GDPR Cookie-samtykke med Real Cookie Banner